Växeltjänster

Genom att outsourca växeln till oss kan vi öka er tillgänglighet och servicegrad. Samtidigt kan ni sänka era kostnader jämfört med egen eller inhyrd personal. Via outsourcing och integration av era system får ni en växelfunktion där våra telefonister har tillgång till samma information och besvarar samtalen på samma sätt som om de var placerade hos er.